Čo sú to PCB látky?

Polychlórované bifenyly (PCB, PCBs) sú skupinou perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou bifenylov.
Celkovo existuje 209 možných podôb PCB, ale komerčné PCB sú zmesou iba 50-tich typov. PCB sú výborné rozpúšťadlá nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Bežne sa používali ako izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, v mazadlách, ako zmäkčovadlá vo farbách, lepidlách, tesneniach.

Obchodné názvy PCB zmesí vo svete:

Brazília: Ascarel,
Československo: Delor,
Francúzsko: Phenoclor, Pyralène (oboje používané f. Prodolec),
Nemecko: Clophen (používané f. Bayer),
Taliansko: Apirolio, Fenclor,
Japonsko: Kanechlor (používané f. Kanegafuchi), Santotherm (používané f. Mitsubishi), Pyroclor,
Sovietský zväz: Sovol, Sovtol,
Veľká Británia: Aroclor xxxx (používané f. Monsanto Company), Askarel,
USA: Aroclor xxxx (používané f. Monsanto Company), Asbestol, Askarel, Bakola131, Chlorextol – Allis-Chalmers, Hydol, Inerteen (používané f. Westinghouse), Noflamol, Pyranol/Pyrenol (používané f. General Electric), Saf-T-Kuhl, Therminol.

Ako škodia PCB látky

PCB boli považované za neškodné látky a na ich únik do prostredia nebol braný ohľad. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov a šíria sa v potravinových reťazcoch a že majú aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a ich používanie zakázané.

PCB zapríčiňujú oslabovanie imunitného systému, aj malé dávky PCB môžu spôsobiť poškodenie pečene, reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu.

Hlavným zdrojom príjmu PCB je konzumácia mäsa, rýb, mlieka alebo mliečnych produktov. Vysoké hodnoty PCB sú prítomné u veľrýb, tuleňov, mrožov, vtákov a iných zvierat a živočíchov.

Alarmujúci je údaj zo štúdie Slovenskej zdravotníckej univerzity: „Obyvatelia z Michaloviec majú doteraz najvyššie namerané hladiny PCB v krvi na svete a zároveň aj najvyššie koncentrácie OH – PCB metabolitov.“ Podľa tejto štúdie hrozí dospelým poškodenie štítnej žľazy, diabetes mellitus, deťom poškodenie sluchu, zubnej skloviny a narušenia vývoja nervového systému.
Podľa prof. Ivana Holoubka majú české ženy najviac polychlorovaných bifenylov v materinskom mlieku stále z celej Európy.
Najznečistenejšie miesta sveta

zdroj cz.wikipedia.org
Slovensko

V bývalom Československu sa PCB látky vyrábali do roku 1984 v š.p. Chemko Strážske . Časť Zemplína v okolí Strážského je preto dodnes silne zamorená PCB látkami. Kontaminovaný je hlavne odpadový kanál Chemka, z ktorého chemikálie postupujú do rieky Laborec a následne do Zemplínskej Šíravy.
Česká republika

V máji 1998 upozornila organizácia Greenpeace na vyše 2000 ton toxického odpadu, ktoré sa nachádzalo na ilegálnej skládke v stredočeských Milovicích. V chemickom zložení odpadu prevažovali polychlorované bifenyly (PCB), kyanidy a DDT. V máji 2000 boli sudy s PCB a ďalšími nebezpečnými odpadmi za podivných okolností prevezené na utajené miesto.

V roku 2002 zverejnila organizácia Greenpeace výsledky laboratórnych analýz pôdy, slepačích vajec a kačacích tkanivách z obce Libiš v susedstve chemičky Spolana Neratovice, ktoré dokázali vysoké koncentrácie dioxínov a polychlorovaných bifenylov (PCB). Neskôr Štátna veterinárna správa nálezy Greenpeace potvrdila a odobrané vzorky zvierat z okolia Spolany prohlásila za nepoživateľné.
USA

V Spojených štátoch amerických sú to oblasti štátu Južná Karolína, Alabama a Indiana, rieky Hudson a severoamerických Veľkých jazier.

• Belgicko
• Faerské ostrovy
• Írsko

a Južná Karolína zamorený je však celý svet, aj miesta ďaleko od miest kde sa vyrábali. Pcbčka cestujú veľmi dobre vzduchom tzv. globálna destilácia…..ktorá najviac zamoruje Antarktídu a Arktídu

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár