PCB látky

Čo sú PCB látky

Polychlórované bifenyly (PCB, PCBs) sú skupinou perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou bifenylov.
Celkovo existuje 209 možných podôb PCB, ale komerčné PCB sú zmesou iba 50-tich typov. PCB sú výborné rozpúšťadlá nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Bežne sa používali ako izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, v mazadlách, ako zmäkčovadlá vo farbách, lepidlách, tesneniach.

Obchodné názvy PCB zmesí vo svete:

  • Brazília: Ascarel,
  • Československo: Delor,
  • Francúzsko: Phenoclor, Pyralène (oboje používané f. Prodolec),
  • Nemecko: Clophen (používané f. Bayer),
  • Taliansko: Apirolio, Fenclor,
  • Japonsko: Kanechlor (používané f. Kanegafuchi), Santotherm (používané f. Mitsubishi), Pyroclor,
  • Sovietský zväz: Sovol, Sovtol,
  • Veľká Británia: Aroclor xxxx (používané f. Monsanto Company), Askarel,
  • USA: Aroclor xxxx (používané f. Monsanto Company), Asbestol, Askarel, Bakola131, Chlorextol – Allis-Chalmers, Hydol, Inerteen (používané f. Westinghouse), Noflamol, Pyranol/Pyrenol (používané f. General Electric), Saf-T-Kuhl, Therminol.

Ako škodia PCB látky

PCB boli považované za neškodné látky a na ich únik do prostredia nebol braný ohľad. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov a šíria sa v potravinových reťazcoch a že majú aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a ich používanie zakázané.

PCB zapríčiňujú oslabovanie imunitného systému, aj malé dávky PCB môžu spôsobiť poškodenie pečene, reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu.

Hlavným zdrojom príjmu PCB je konzumácia mäsa, rýb, mlieka alebo mliečnych produktov. Vysoké hodnoty PCB sú prítomné u veľrýb, tuleňov, mrožov, vtákov a iných zvierat a živočíchov.

Alarmujúci je údaj zo štúdie Slovenskej zdravotníckej univerzity: „Obyvatelia z Michaloviec majú doteraz najvyššie namerané hladiny PCB v krvi na svete a zároveň aj najvyššie koncentrácie OH – PCB metabolitov.“ Podľa tejto štúdie hrozí dospelým poškodenie štítnej žľazy, diabetes mellitus, deťom poškodenie sluchu, zubnej skloviny a narušenia vývoja nervového systému.
Podľa prof. Ivana Holoubka majú české ženy najviac polychlorovaných bifenylov v materinskom mlieku stále z celej Európy.

Najznečistenejšie miesta sveta

zdroj cz.wikipedia.org

Slovensko

V bývalom Československu sa PCB látky vyrábali do roku 1984 v š.p. Chemko Strážske . Časť Zemplína v okolí Strážského je preto dodnes silne zamorená PCB látkami. Kontaminovaný je hlavne odpadový kanál Chemka, z ktorého chemikálie postupujú do rieky Laborec a následne do Zemplínskej Šíravy.

Česká republika

V máji 1998 upozornila organizácia Greenpeace na vyše 2000 ton toxického odpadu, ktoré sa nachádzalo na ilegálnej skládke v stredočeských Milovicích. V chemickom zložení odpadu prevažovali polychlorované bifenyly (PCB), kyanidy a DDT. V máji 2000 boli sudy s PCB a ďalšími nebezpečnými odpadmi za podivných okolností prevezené na utajené miesto.

V roku 2002 zverejnila organizácia Greenpeace výsledky laboratórnych analýz pôdy, slepačích vajec a kačacích tkanivách z obce Libiš v susedstve chemičky Spolana Neratovice, ktoré dokázali vysoké koncentrácie dioxínov a polychlorovaných bifenylov (PCB). Neskôr Štátna veterinárna správa nálezy Greenpeace potvrdila a odobrané vzorky zvierat z okolia Spolany prohlásila za nepoživateľné.

USA

V Spojených štátoch amerických sú to oblasti štátu Južná Karolína, Alabama a Indiana, rieky Hudson a severoamerických Veľkých jazier.

• Belgicko
• Faerské ostrovy
• Írsko

……………..a Južná Karolína………………….zamorený je však celý svet, aj miesta ďaleko od miest kde sa vyrábali. Pcbčka cestujú veľmi dobre vzduchom tkzv. globálna destilácia…..ktorá najviac zamoruje Antarktídu a Arktídu

Pridaj komentár