Detoxikácia človeka

odstránenie jedovatých látok, ich účinkov a pod.