Detoxikácia krajiny

Realizácia projektu detoxikácie krajiny

1. fáza: Overenie experimentov Prof. Hernandéz a Doc. Dercovej mimo laboratórnych podmienok.

  1. Vytvorenie trvalých výskumných plôch (ďalej len TVP) s výmerou 10×10 m v skúmanom území, formou spolupráce s dotknutými obcami. Elegantné na tejto metóde je práve to, že rieši problém celej krajiny a nie len vysokokontaminovaných skládok.
  2. Výsadba stromov hlavne borovíc ktorých ihličie má vysoký obsah terpénov.
  3. Zber a získavanie bio materiálov s vysokým obsahom prírodných terpénov /pomarančové a mandarinkové šupky, brečtanové listy/ formou spolupráce so školami, manuálne v lese, od spracovateľov ovocia a podobne.
  4. Zapracovanie bio materiálov s vysokým obsahom terpénov do pôdy na TVP.
  5. Pravidelná kontrola TVP.
  6. Po 2 rokoch analýza pôdnych vzoriek z TVP na obsah PCB látok.

Pridaj komentár