Naše aktivity

Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) mesta Michalovce

OZ EKOPATRIA uzatvorila zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) s mestom Michalovce. Vďaka darovanému príspevku mohlo naše združenie obstarať a darovať výsadzacie kreslá (10 ks) pre Zariadenie pre seniorov na ul. Hollého v Michalovciach.Zámerom projektu bolo umožniť klientom zariadenia tráviť jeseň života v čo najkomfortnejších spoločenských podmienkach, ktoré prispejú k ich optimálnej odpočinkovej pozícii, resp. na polohovanie klientov so zníženou schopnosťou pohybu a to prostredníctvom obstarania vysádzacích a kardiackých kresiel.Za štedrý dar, ktorý bol nášmu občianskemu združeniu poskytnutý zo strany mesta Michalovce sa týmto členovia OZ EKOPATRIA chcú poďakovať vedeniu mesta, všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce. kolektív členov OZ EKOPATRIA

    
  

Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) mesta Michalovce

OZ EKOPATRIA uzatvorila dňa 10.05.2018 zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) s mestom Michalovce. Vďaka darovanému príspevku mohlo naše združenie obstarať a darovať (darovacou zmluvou zo dňa 13.11.2018) materiálové vybavenie altánku (stoličky a stoly) pre Zariadenie pre seniorov na ul. Hollého v Michalovciach. Za štedrý dar, ktorý bol nášmu občianskemu združeniu poskytnutý zo strany mesta Michalovce sa týmto členovia OZ EKOPATRIA chcú poďakovať vedeniu mesta, všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.

 
   
  

Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) mesta Michalovce

OZ EKOPATRIA uzatvorila dňa 05.04.2019 zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) s mestom Michalovce. Vďaka darovanému príspevku mohlo naše združenie obstarať a darovať (darovacou zmluvou zo dňa 21.11.2019) stolový počítač (2 ks) pre Zariadenie pre seniorov na ul. Hollého v Michalovciach. Za štedrý dar, ktorý bol nášmu občianskemu združeniu poskytnutý zo strany mesta Michalovce sa týmto členovia OZ EKOPATRIA chcú poďakovať vedeniu mesta, všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.

erb_Michalovce

Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) mesta Michalovce

OZ EKOPATRIA uzatvorila dňa 30.03.2017 zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) s mestom Michalovce. Vďaka darovanému príspevku mohlo naše združenie obstarať a darovať (darovacou zmluvou zo dňa 23.10.2017) nový fotoaparát s príslušenstvom pre Zariadenie pre seniorov na ul. Hollého v Michalovciach.Za štedrý dar, ktorý bol nášmu občianskemu združeniu poskytnutý zo strany mesta Michalovce sa týmto členovia OZ EKOPATRIA chcú poďakovať vedeniu mesta, všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.

    michalovce_logo_rgb-03
 
  
 

Poskytnutie finančného príspevku (dotácie) mesta Michalovce

OZ EKOPATRIA uzatvorila dňa 25.4.2016 zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (dotácie) s mestom Michalovce. Vďaka darovanému príspevku mohlo naše združenie obstarať a darovať (darovacou zmluvou zo dňa 12.7.2016) vybavenie knižnice novým stolom a kreslami, v ktorých si budú môcť klienti Zariadenia pre seniorov na ul. Hollého v Michalovciach nerušene a pohodlne čítať literatúru, ktorú majú k dispozícii v knižnici umiestnenej v priestoroch zariadenia.
Za štedrý dar, ktorý bol nášmu občianskemu združeniu poskytnutý zo strany mesta Michalovce sa týmto členovia OZ EKOPATRIA chcú poďakovať vedeniu mesta, všetkým zamestnancom, členom Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce.

 
 
 
 
 

Realizácia navŕtania, osadenia tradičnej studne a vysadenie drevín a živého plota v oddychovej zóne Blatné Revištia

Projekt, ktorý je ešte v realizácii má za úlohu obohatiť existujúcu oddychovú zónu o novovyvŕtanú studňu, ktorá bola navŕtaná v júli 2016 a výsadbu drevín rôznych druhov drevín v počte približne 50 kusov, ktoré budú dosadené v septembri až októbri toho istého roka. Tento projekt bol podporený spoločnosťou Tatra banka a.s., odštepný závod Raiffeisen banka.

Živá knižnica

Projektom „Živá knižnica“ sme vytvorili vhodný priestor pre klientov Zariadenia pre seniorov (ZPS) na ulici J. Hollého v Michalovciach. Zariadenie, ktoré má atmosféru domova so špičkovým vybavením, modernou rehabilitáciou, kvalifikovaným personálom a množstvom aktivít pre klientov bolo obstaraním predmetu projektu (kreslá a stôl) dovybavené v priestoroch knižnice, ktorá slúžia klientom ZPS. Dovybavením knižnice došlo k skvalitneniu a rozšíreniu knižničných služieb a vytvoril sa ďalší priestor vhodný na trávenie voľného času klientov ZPS. Projekt bol podporený mestom Michalovce.

Čistenie priestranstva v lokalite pred OR PZ v Michalovciach

Dňa 21.03.2015 vyčistili a upratali členovia a priaznivci OZ EKOPATRIA priestor parkoviska a blízkeho okolia pri Okresnom riaditeľstve policajného zboru na ulici Hollého v Michalovciach. Počas piatich hodín vyčistili parkovacie a zelené plochy nachádzajúce sa pri sídle OR PZ pričom vyzbierali 35 vriec rôznych druhov komunálneho odpadu, hlavne plastov.

Revitalizácia grófskeho parku v obci Bracovce

Projekt, ktorý bol realizovaný od 01.06.2015 do 30.09.2015, bol zameraný na vyčistenie grófskeho parku od komunálneho odpadu a podporu v oblasti potreby separácie komunálneho odpadu. Prvá fáza projektu mala za cieľ ošetrenie, ochranu, citlivý rez a odstránenie existujúcich chorôb na pôvodných drevinách v grófskom parku za účelom ich ďalšej existencie a trvanlivosti. V ďalšej etape bola uskutočnená výsadba krajinne a historicky pôvodných, pre existujúci ekosystém významných drevín. Zároveň z hľadiska originálnosti a jedinečnosti sa vykonala aj výsadba iných než pôvodných drevín a kríkov, t.j. okrasných, exotických, v podmienkach mierneho pásma prispôsobivých druhov drevín. V závere projektu boli na území zrevitalizovaného grófskeho parku osadené parkové lavičky a odpadkové koše pre separovaný odpad. Projekt bol podporený Nadáciou SLSP.

Oddychová zóna Blatné Revištia

 

V rámci 10.ročníka grantového programu nadácie Orange – Šanca pre váš región  sme predložili projekt s názvom Oddychová zóna Blatné Revištia. Do termínu uzávierky bolo predložených celkovo 233 projektov. Z týchto projektov odborná hodnotiaca komisia vybrala 50 projektov, medzi nimi aj ten náš.

Cieľom projektu je vybudovanie prvej oddychovej zóny v obci Blatné Revištia prostredníctvom niekoľkých aktivít projektu, ktorými sa vytvorí zóna pre oddych ako aj aktivity kultúrneho a spoločenského života.

V prvej fáze projektu sa uskutoční prebierka  rastlinstva. V druhej fáze sa vybuduje prístrešok s krbom pre voľnočasové aktivity obyvateľov ako aj návštevníkov obce. V tretej fáze projektu sa skultivuje rastlinstvo, vytvoria sa chodníky, osadia sa lavičky ako aj herné prvky  pre najmenších návštevníkov oddychovej zóny.  Záverečnou aktivitou je slávnostné otvorenie novej a jedinečnej oddychovej zóny v obci Blatné Revištia.

 Priebeh projektu si môžete pozrieť TU.  „Projekt bol podporený Nadáciou Orange.“

Arónie Čiernoplodá  ( Aronia melanocarpa)

 

OZ Ekopatria v jeseni v mesiaci november 2014 vysadila 50 ks   2-ročných sadeníc  Arónie Čiernoplodej  ( Aronia melanocarpa) v obci Blatné Revištia. Sme presvedčení, že si táto pozoruhodná rastilina zaslúži popularizáciu. A to z týchto dôvodov. Jej plody sú vitamínovou bombou, obsahujú aj antiplesňové a antibakteriálne látky a preto sa málo kazia. Obraté vydržia v chlade a tme čerstvé 2 mesiace i dlhšie. Pri príprave muštu je výťažnosť až 65 – 70 percent a mušt nepodlieha skaze. Z plodov sa robia kompóty, džemy, šťava a jedia sa samozrejme aj surové. Má jedlé čierne plody, síce s nižším obsahom vitamínu C (10 – 60 mg na 100 g), ale s veľkým množstvom ďalších fyziologicky cenných látok. Obsahuje bioflavonoidy vrátane vitamínu P, vitamíny PP, B2, B9, karotény, pektínové látky, rutín (skôr označovaný ako vitamín P), triesloviny. Sorbitu obsahujú až 3,5% – je náhradou cukru pre ľudí trpiacich cukrovkou. Majú značný obsah železa a mikroelementov – ako napr.: bór, fluór, mangán, meď, kobalt, molybdén a ďalšie. Plody bez semien obsahujú až 400 mikrogramov jódu na 100 g. Ide o dôležitý prvok  hlavne pre tehotné a kojace ženy a deti. U detí hrá jód dôležitú úlohu pri rozvoji mozgu a inteligence, pri prevencii zubného kazu. U dospelých i detí je jód dôležitý pre činnosť štítnej žľazy, hormonálnu rovnováhu a ochranu pred rádioaktívnym jódom (vysokým obsahom jódu je toto ovocie blízke plodom kiwi). Bioflavonoidy podporujú pôsobenie vitamínu C. Konzumáciu plodov arónie je preto vhodné doplniť vitamínom C v tabletách alebo ovocím s vyšším množstvom vitamínu C hlavne pre spevňovanie kapilár, liečbu hypertenzie, aterosklerózy, nachladenia a zápalu pľúc. Konzumácia ovocia s vyšším obsahom bioflavonoidov je veľmi vhodná pri vysokom krvnom tlaku, stresu, chronických bolestiach, zápaloch (vrátane zápalu pľúc) a skleróze. Rutín obsiahnutý v plodoch sa používa k výrobe liečiv. Z plodov sú výborné kompóty, zavarenina, džem, vína, šťavy, plody sa dajú  sušiť a nepodliehajú ľahko pliesňam, kvasinkám ani bakteriálnej hnilobe. Prírodná šťava a plody arónie sa doporučujú ako liečebný prostriedok pri arteroskleróze, vysokom krvnom tlaku a anacidných gastritídach. Je overené, že šťava znižuje hladinu cholesterolu v krvi. Zvyšuje  rýchlosť prúdenia krvi, čo je vhodné pri liečení hypertenzie. Všetky výrobky z arónie prejavujú aktivitu pri zpevňovaní kapilár. Zistilo sa, že pôsobením plodov a šťavy  sa vyrovnávajú procesy vzruchu a útlumu v mozgu a snižuje sa emocionálna nerovnováha.

Pestovanie: 
Arónia sa pestuje väčšinou ako ker, vysoký asi 2  a široký 1,5 metra. Škodcami ani chorobami netrpí, je samosprašná. Pre  nenáročnosť pestovania  a pravidelnú úrodu predstavuje  ekonomický efekt i pre pestovateľov s menším pozemkom. Dosahuje pekné výnosy i v zlej pôde a v nepriaznivých klimatických podmienkach. Má rada dostatok slnka, preto vyberáme slnečné stanovište. Zbytočne ju nezastrihujeme, najviac totiž plodí na konci konárov a sama si udržuje pekný tvar a optimálnu veľkosť. Používa sa i do voľne rastúcich živých plotov.

Zber:

Dozreté plody vydržia dlho na strome bez toho aby sa kazili, takže ich môžeme zbierať postupne a konzumovať  vždy čerstvé. Z jedného kra môžeme obrať až 10 kg plodov, ktoré sa dajú vo vhodných podmienkach uskladňovat až 2 mesiace, bez toho  aby utrpeli na akosti.

Množenie:

Kríčkové sadenice môžeme získať odnožami (koreňovými odkopkami),  delením krov a tiež zo semien, pretože potomstvo si celkom dobre drží vlastnosti materskej rastliny. Je však treba sledovať semenáčiky a pri prípadných negatívnych vlastnostiach (nízka plodnosť, náchylnosť na mráz, drobné plody apod.) nekvalitné jedince odstraňovať.

Platan javorolistý (Platanus acerifolia syn. Platanus hispanica)

 

 je mohutný opadavý strom, mrazuvzdorný, ktorý dosahuje výšku aj cez 40 m a šírku 35 m, tvar koruny je vajcovitý a široký. Kôra je na kmeni a hrubých konároch odlupovaná v šupinách, alebo plátoch rôznymi farbami (hnedé, sivé, žlté, zelené). Listy sú veľmi variabilné a to aj na rovnakom strome. Kvety sú jednopohlavné usporiadané do hustých hlávok, samčie a samičie sú oddelené v rôznych hlávkach. Samičie hlávky sú jednotlivé, po dvoch, zriedka po troch. Plodom je nažka (alebo oriešok), ktorá má 2 až 3 cm v priemere. Platan javorolistý začína plodiť nepravidelne vo veku okolo 20 rokov a dožíva sa niekoľkých storočí. Podľa jednej z verzií by mal byť krížencom platanu východného a platanu západného. Jeho pôvod nie je úplne objasnený. Niektorí autori zastávajú názor, že je hybridného pôvodu, iní autori sa domnievajú, že ide iba o variantu platanu východného. V rámci Európy je pestovaný ako okrasný strom vo veľkých záhradách, parkoch, alebo arborétach. V Michalovciach môžete vidieť platany napríklad v Kerte (Sztáray park) alebo v Centrálnom mestskom parku. Platan javorolistý je hlboko koreniacim stromom, ktorý preferuje pôdy svieže, hlboké, vápnité, s vysokou hladinou spodnej vody. Pôda môže byť neúrodná (aj zasolená) a stanovisko slnečné a chránené. Je dosť mrazuvzdorný, vetvy starších stromov bývajú poškodené len pri veľmi tuhých mrazoch. Dobre znáša znečistené ovzdušie aj prerezávanie, takže sa hodí aj pre výsadby v mestách, kde navyše poskytuje príjemný, dosť svetlý tieň (koruna platanov prepúšťa veľa slnečného žiarenia). Množí sa semenami alebo odrezkami. Pestuje sa v niekoľkých kultivaroch líšiacich sa farbou listov (belavo škvrnité, žlto škvrnité), tvarom, alebo vzrastom. Netrpí chorobami a dožíva sa veku až 600 rokov. Ekopatria darovala mestu Michalovce 7 mladých platanov, ktoré môžete vidieť vysadené….viď mapka.

Pridaj komentár