O nás

Občianske združenie EKOPATRIA je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o presadzovanie pozitívnych zmien v postojoch obyvateľstva a štátnych orgánov, k otázkam zdravého životného prostredia, spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života na Slovensku. Osobitne sa zasadzujú za ochranu životného prostredia.

Poslaním Ekopatrie je spájať ľudí, ktorým  nie je ľahostajný  trvalo udržateľný rozvoj, či už ekonomický, kultúrny alebo sociálny, spolu so zlepšovaním  stavu životného prostredia. Našim cieľom je aj vyvýjanie a realizácia alternatívnych  riešení, ktoré pomôžu znížiť enviromentálne záťaže a zlepšiť stav životného prostredia na Zemplíne. Oblasti nášho záujmu by sa dali v tomto smere zhrnúť do týchto oblastí: Likvidácia nelegálnych skládok, výsadba stromov, osvetova činnosť, riešenia konkrétnych problémov životného prostredia/PCB látky/, podpora miestneho trvalo udržateľného rozvoja a sebestačnosti, ekologické stavby, ekologické pestovanie, detoxikáca ľudského organizmu, sezónne workshopy o liečivých bylinách a prírodnej strave. Každý komu nie sú tieto témy ľahostajné je v našich radoch vítaný, rovnako ako ten, kto príde s novou témou, nápadom.

Pridaj komentár